Volné pozice 21

Aardwark

Cookies

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, díky nimž může být vaše prohlížení internetu jednodušší, rychlejší a interaktivnější.

CO JE TO SOUBOR COOKIE?

Soubor cookie je malý blok dat (textový soubor), který se do vašeho prohlížeče ukládá na pokyn internetové stránky a který vám umožňuje přizpůsobit si nebo jednoduše usnadnit prohlížení internetu (například uložením jazyka, ve kterém si chcete webové stránky prohlížet). Díky souboru cookie je tedy možné shromažďovat informace o vašem prohlížení internetu a usnadnit nebo přizpůsobit tak váš zážitek z prohlížení.

Soubory cookie nastavujeme my a nazývají se soubory cookie první strany. Používáme také soubory cookie třetích stran. Jedná se o soubory cookie z jiné domény, než je doména internetové stránky, kterou právě navštěvujete, a slouží pro účely našich reklamních a marketingových činností.

KTERÝ SOUBOR COOKIE POUŽÍVÁME? JAK JE MOŽNÉ HO POVOLIT NEBO ZAKÁZAT?

Používáme různé typy souborů cookie v závislosti na jejich funkcích a účelu. Obecně mohou být soubory cookie rozděleny do dvou makro kategorií: technické soubory cookie a profilové soubory cookie.

Technický soubor cookie zaručuje optimální používání našich webových stránek, díky čemuž je navigace rychlejší a jednodušší, a používá se výhradně k usnadnění používání našich online služeb. Tento soubor cookie musíme používat, protože v případě jeho absence by některé části našich webových stránek nebyly přístupné nebo by se používaly obtížně. Nežádáme o váš souhlas s jeho používáním, není možné je deaktivovat a právním základem, který nám umožňuje jejich používání, je náš oprávněný zájem na správném fungování našich webových stránek.

Funkční soubor cookie, který umožňuje navigaci podle série vybraných kritérií (například jazyka), také patří do kategorie technických souborů cookie.

Analytický soubor cookie, jehož prostřednictvím se dozvídáme pouze statistické informace shromážděné v souhrnné formě o počtu návštěvníků a způsobu, jakým používají naše webové stránky, také patří mezi technické soubory cookie. Pokud se informace neshromažďují v souhrnné formě a místo toho obsahují identifikační údaje (například IP adresu používanou vaším zařízením), soubory cookie používané ke shromažďování těchto dodatečných údajů budou kvalifikovány jako profilovací soubory cookie, které budou aktivní až po odeslání vašeho souhlasu.

Pro analytické soubory cookie využíváme službu Google Analytics (GA), webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. Tato služba poskytuje statistiky na bázi agregace, tedy anonymní statistiky týkající se návštěvníků našich webových stránek. Tyto soubory cookie neshromažďují informace, kterými lze individuálně identifikovat návštěvníky. Shromažďujeme pouze všeobecné informace o nastavení vašeho počítače, vašeho připojení k internetu, jako je např. váš operační systém a platforma, vzorce prohlížení stránek a interakce s našimi stránkami. Informace, které tyto soubory cookie sbírají, jsou agregovány, jsou tedy anonymní.

Více o GA: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=sk

Používání souborů cookie můžete odmítnout tak, že si na svém prohlížeči zvolíte příslušná nastavení nebo se odhlásíte z cookies Google Analytics.

Profilovací soubor cookie se používá ke shromažďování informací o vašich zvycích při prohlížení (navštívených stránek atd.): Tyto údaje používáme k tomu, abychom vám mohli nabídnout přizpůsobený obsah a cílenou reklamu.

Na našich webových stránkách využíváme tzv. „Facebook Pixel“ sociální sítě Facebook. Díky kódu Facebook Pixel dokáže Facebook identifikovat návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebook Ads“). V této souvislosti používáme Facebook Pixel k tomu, aby se námi umístěné reklamy Facebook Ads zobrazovaly pouze těm uživatelům sítě Facebook, kteří se zajímali o naši online nabídku, nebo těm, kteří vykazují určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty identifikované na základě navštívených webových stránek), které postupujeme síti Facebook (tzv. okruhy uživatelů).

Pomocí kódu Facebook Pixel chceme také zajistit, aby naše reklamy Facebook Ads odpovídaly potenciálním zájmům uživatelů a nepůsobily dotěrně. Díky Facebook Pixel dokážeme dále posoudit účinnost svých reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkumy trhu, jelikož vidíme, zda byl uživatel po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrován na naše webové stránky (tzv. konverze).

Bezprostředně po zobrazení našich webových stránek Facebook aktivuje kód Facebook Pixel a může ve vašem zařízení uložit soubor cookie. Když se následně přihlásíte na Facebook nebo během přihlášení Facebook navštívíte, zaznamená se návštěva naší online nabídky ve vašem profilu. Údaje, které o vás získáme, jsou anonymní, nemůžeme z nich tedy vyvodit žádné závěry o identitě uživatelů. Facebook však tyto údaje ukládá a zpracovává, takže je možné vytvořit propojení s konkrétním profilem uživatele, které může využívat společnost Facebook, jakož i naše společnost pro vlastní reklamní účely a průzkumy trhu. V případě postoupení údajů společnosti Facebook pro účely spárování je nejprve v prohlížeči zašifrujeme a teprve potom je odešleme společnosti Facebook prostřednictvím spojení zabezpečeného protokolem https. Cílem tohoto postupu je výlučně spárovat tyto údaje s údaji, které stejným způsobem zašifrovala společnost Facebook.

O využití kódu Facebook Pixel pro reklamní kampaně se dočtete na stránkách https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.

Další informace o zpracování údajů společností Facebook naleznete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

Všechny profilovací soubory lze povolit/zakázat prostřednictvím našeho Nastavení souborů cookie nebo změnou nastavení prohlížeče, který používáte k prohlížení webu. Připomínáme vám, že i když je profilovací soubor cookie označen zaškrtnutím, bude účinný pouze tehdy, pokud kliknete na tlačítko „Souhlasím“ umístěné na banneru určeném souborům cookie na našich webových stránkách. Proto profilovací soubor cookie shromažďuje informace o vaší navigaci pouze na základě vašeho výslovného souhlasu.

JAK ZMĚNIT NASTAVENÍ COOKIE?

Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox

Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk&co=GENIE.Platform%3DDesktop

Microsoft Edge – https://www.cookiesandyou.com/disable-cookies/windows/edge/

Safari – https://www.cookiesandyou.com/disable-cookies/macos/safari/

JAKÉ JE DOBA TRVÁNÍ SOUBORU COOKIE?

V závislosti na trvání souborů cookie rozlišujeme mezi:

Dočasný soubor cookie (nebo jedna relace): údaje shromážděné tímto souborem cookie se uchovávají po omezenou dobu, která odpovídá trvání vaší relace prohlížení;

Trvalý soubor cookie má funkci ukládání dat (například hesla pro přístup do vyhrazených oblastí, čímž se předejde zadávání hesla při každé návštěvě). Informace shromážděné tímto souborem cookie proto zůstávají uloženy v zařízení používaném pro vaše prohlížení i po zavření prohlížeče.

PŘENOS DO TŘETÍCH ZEMÍ

Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie jsou přenášeny pouze do zemí zaručujících přiměřenou úroveň ochrany a/nebo do zemí, kde je ochrana osobních údajů garantována standardní doložkou o ochraně osobních údajů.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se zpracování osobních údajů, prosím, kontaktujte společnost Aardwark sro, IČO: 46 451 234, se sídlem Trnavská cesta 84, 821 01 Bratislava, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 12, 77590/B, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu info@aardwark.com, telefonicky na tel. č. +421 903 995 315 nebo poštou na adresu sídla společnosti.

  • právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 Nařízení
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení
  • právo na vymazání (právo „být zapomenut“) osobních údajů dle čl. 17 Nařízení
  • právo na omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení
  • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 Nařízení
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 Nařízení
  • právo odvolat souhlas (pokud je souhlas právním základem zpracování) podle čl. 7 Nařízení svůj souhlas související se všemi zpracováními, která jsou na něm založena, můžete odvolat přístupem na Nastavení souborů cookie
  • právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje správce zpracovává nespravedlivě nebo nezákonně, může podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. č.: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.V případě podání návrhu elektronickou formou je třeba, aby splňoval náležitosti podle ustanovení § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád).