Voľné pozície 17

Služba

IT vývoj

Využite skúsenosti našich konzultantov v oblasti
vývoja aplikácií a zúžitkujte svoje investície do IT. 🤝

Mám záujem o službu

Služby

Realizácia kompletného IT projektu od úvodnej fázy až po úspešný koniec

Využívame platformy:

Websphere MQ Kafka IBM App Connect Enterprise JAVA JAVA Spring Angular React Python

Viac ako 10 rokov skúseností s návrhom, implementáciou a prevádzkou integračných riešení z nás robí ideálneho partnera pre message oriented middleware, api management a microservices.

Okrem kompletnej realizácie projektu ponúkame doplnkové služby, ako sú školenia, audit návrhu riešenia, výkonnostné testy a iné.

Middleware

Funkčné riešenia pre všetky spoločnosti, ktoré chcú zefektívniť svoj výkon

Spoločnosti používajú čoraz viac IT aplikácií na automatizáciu svojho podnikania.

Integrovanie služieb od dodávateľov, prechod na architektúru microservices a migrácia do cloudu sa stali štandardom, ktorý prináša flexibilitu a zrýchlenie vývoja.

Čo môžete získať?

Modernizáciou vašich existujúcich aplikácií a migráciou na microservices môžete zúžitkovať svoje súčasné investície a adoptovať si nové možnosti vlastným tempom – pri súčasnom znížení zložitosti procesov a nákladov.

Výhody služby IT vývoj

IT Development pomáha spoločnostiam odlíšiť sa od konkurencie, osvojovať si inovácie a ďalej expandovať a získať bezpečnejšie, produktívnejšie a efektívnejšie procesné nastavenia. 👍

Mám záujem o službu
ako pracujeme

Majte svoj projekt pod kontrolou

Pri realizácii projektu uprednostňujeme agilný prístup, aby boli naši klienti informovaní o priebehu projektu od úvodnej fázy až po ukončenie celého projektu.


Spoľahnite sa na kvalitu

Kvalita dodávanej služby je pre nás dôležitá. Preto ju strážime už od prvého momentu. Na kontrolu využívame peer reviews, CI/CD, statické analýzy kódu a automatizované testovanie.


Získajte to najlepšie na trhu

Pri vývoji aplikácií využívame prístup Cloud native s Azure a AWS platformami cloudových služieb.

Flexibilita a rýchlosť vývoja

Menšie, samostatne nasaditeľné časti riešenia umožňujú rýchlejší vývoj. Každá služba môže mať samostatný životný cyklus. To sú faktory, ktoré prispievajú k rýchlemu vývoju.


Orientácia na riešenie

Implementácia message oriented middleware vám umožní sústrediť sa na podstatu riešenia. Komunikáciu s inými časťami aplikácie zabezpečí infraštruktúra.


Kvalita dát

Middleware je ideálne miesto na implementáciu validácie údajov. Nesprávne, resp. neúplné záznamy sa odhalia už pri prenose. Vďaka Middleware riešeniam sa vyhnete nákladnému odstraňovaniu takýchto dát z cieľových systémov.

Any bugs?

Kontaktujte nás

Pomôžeme vám s vývojom aplikácií, zavedením nových IT riešení, modernizáciou tradičných podnikových aplikácií
a ich prepojením s novými aplikáciami. 🤙

Mám záujem o službu
Michal Holečka IT Development Lead

michal.holecka@aardwark.com